Voorwaarden Gezondheid Verzekerd

"Gezondheid Verzekerd" is een samenwerking van Royal Canin en Reaal Dier & Zorg.

Reaal Dier & Zorg gelooft in de gezondheidsvoedingen van Royal Canin. Daarom is de 25% retour op uw premie uitsluitend geldig als uw pup of kitten ook daadwerkelijk een jaar lang Royal Canin gezondheidsvoeding geeft. In deze voorwaarden kunt u lezen hoeveel voeding uw huisdier per dag en jaar nodig heeft.

Uw voordeel
 • Sluit voor uw pup of kitten tot 6 maanden een nieuwe Reaal Dier & Zorg Verzekering af en ontvang na 12 maanden 25% retour op de eerste jaarpremie.
 • Ontvang over de vervolgjaren - zolang de samenwerking tussen Reaal Dier & Zorg en Royal Canin bestaat - 10% retour op uw premie.

Deelnamevoorwaarden 'Gezondheid Verzekerd'-retour

 • Sluit voor uw pup of kitten een nieuwe Reaal Dier & Zorg Verzekering af via www.gezondheidverzekerd.nl;
 • Bij het afsluiten van de verzekering mag uw pup of kitten niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • Als eigenaar van de pup op kitten waarop een verzekering wordt afgesloten bent u woonachtig in Nederland;
 • Alleen nieuw afgesloten verzekeringen na 1 mei 2012 komen in aanmerking voor het bedrag retour;
 • Als eigenaar moet u aantonen dat de hond of kat gedurende 12 maanden
 • zegels op de verpakking

Hoe werkt de Reaal Dier & Zorg polisaanvraag via de 'Gezondheid Verzekerd' actie?

 • U ontvangt van Reaal Dier & Zorg een Gezondheid Verzekerd "Premie-Voordeelkaart". Hiermee kunt u aantonen dat uw hond of kat gedurende 12 maanden Royal Canin gezondheidsvoeding gekregen heeft.
 • Het voordeel (25% naar eerste 12 maanden en 10% retour in de vervolgjaren) wordt berekend over de bij de gekozen verzekeringsdekking behorende jaarpremie.
 • Na afloop van elke 12 maanden, dient u uiterlijk binnen 8 weken de volledig juist ingevulde "Premie-Voordeelkaart" in te zenden inclusief:
  • Voeding gekocht bij de dierenarts > bedrukking van de onderkant van de verpakkingen. Zie afbeelding hierboven
  • Voeding elders gekocht > zegels van de zijkant van de verpakkingen. Zie afbeelding hierboven
 • In geval van een niet volledig, onjuist ingevulde of te laat ontvangen "Premie-Voordeelkaart" komt u helaas niet in aanmerking om het bedrag retour te ontvangen.
 • Het retourbedrag op de jaarpremie wordt door Reaal Dier & Zorg na ieder verzekeringsjaar uitgekeerd door middel van een storting op het bij Reaal Dier & Zorg bekende IBAN. Het retourbedrag wordt niet verrekend met de jaarpremie.

Overige voorwaarden

 • U ontvangt de - via deze website afgesloten - polis met bijbehorende voorwaarden per post. U heeft na het afsluiten nog 14 dagen bedenktijd.
 • Indien de samenwerking tussen Royal Canin en Reaal Dier & Zorg eindigt, wordt u minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk geïnformeerd. Voor lopende verzekeringen geldt het retourbedrag dan nog tot het einde van het lopende verzekeringsjaar.
 • Bij vermoeden van fraude behoudt Reaal Dier & Zorg zich het recht voor om het bedrag niet uit te keren.
 • Vragen en klachten over 'Gezondheid Verzekerd' kunnen gericht worden aan Reaal Dier & Zorg. Vragen en klachten over Royal Canin voedingen kunnen gericht worden aan Royal Canin. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze website gebruiken.
 • Indien niet wordt voldaan aan de deelnamevoorwaarden 'Gezondheid Verzekerd' vervalt het recht op het retour te ontvangen bedrag.
 • Op deze samenwerking is het Nederlands recht van toepassing

U kunt deze voorwaarden ook downloaden:
Download

Reaal Dier & Zorg

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar

Reaal Dier & Zorg is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
KVK: 27023707
AFM: 12000475

Telefoon: 072 5180280
www.reaaldierenzorg.nl

Royal Canin Nederland B.V.

Poort van Veghel 4930
5460 AB Veghel
KvK 16054673
www.royalcanin.nl